Diễn đàn Kiếm Tiền | MMO- make money online | Dịch Vụ - Mua Bán Tổng Hợp | Các Hình Thức Thanh Toán Trực Tuyến | Phổ biến kiến thức

chương trình tài trợ sữa của công ty TH trrue Milk

chương trình tài trợ sữa của công ty TH trrue Milk cho trẻ e vùng cao hơn chín nghìn hộp sữa TH trrue Milk đã được trao tới tay học sinh và phụ huynh trường Mầm non Thị trấn
Một số hình ành:


cô giáo Trần Mỹ Dung phát sữa cho học sinh
Học sinh hân hoan nhận được sữa
cả phụ huynh học sinh cùng phấn khởi nhận sữa