Diễn đàn Kiếm Tiền | MMO- make money online | Dịch Vụ - Mua Bán Tổng Hợp | Các Hình Thức Thanh Toán Trực Tuyến | Phổ biến kiến thức

Chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục mầm non năm học 2014-2015

Thực hiện theo chỉ đạo của phòng GD&ĐT sa pa. Ngày 3-12-2014 Trường Mầm non Thị Trấn tổ chức thực hiện chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục mầm non năm học 2014-2015. về tham dự chuyên đề có lãnh Đạo, Cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT huyện sa pa cùng toàn thể cán bộ quản lý giáo viên @0 trường mầm non trên địa bàn huyện Sa Pa; Một số hình ảnh chuyên đề:

Cán bộ giáo viên các trường trên thị trấn về tham dự chuyên đề

Chuyên đề phát triển vận động của học sinh lớp 5TA2

Hoạt đọng góc Của học sinh 3TC2

Trang trại chăn nuôi của học sinh 4TB2

Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy( chuyên đề toán của lớp 5TA3)